Vállalatirányítási tanácsadás

Vállalatirányítási tanácsadás

A vállalati folyamatok feltérképezése tiszta rálátást nyújt a szervezeti kompetencia szintekre, a szervezeti működés erősségeire, a fejlesztendő területekre, és ezen keresztül a fejlődési lehetőségekre.

A folyamatok fejlődése tudatosan megválasztott teljesítmény mérési mutatókkal értékelhető.

A mérési mutatók akkor jók, ha azok gyakorlatiasak, egyértelműen értelmezhetőek, az adott tevékenységre specifikusak, időben és tartalomban összehasonlíthatóak, realisztikusak, és a végcélhoz kapcsolódóan relevánsak.

Abban tudunk segíteni, hogy a vállalattól független szemmel közelítjük meg a vállalat működési rendszerét, és elfogulatlanul segítünk ráirányítani a figyelmet a rendszer elemeinek értékelésére.

A feltérképezés folyamata segít fókuszálni a szervezet működését befolyásoló és meghatározó főtevékenységekre, a főtevékenységeket támogató  folyamatokra, a működést biztosító mozgatórugókra és erőforrásokra. Segítünk a működési tényezők eredményességének és hatékonyságának mérési mutatóit és monitorozási módszereit összeállítani (tervezés, riportolás, teljesítmény menedzsment, BBS, dashboard).

A feltérképezést követően a szervezet képes meghatározni a szükséges változtatásokat, fejlesztési prioritásokat, irányelveket és az ezekhez kapcsolódó konkrét mérhető célkitűzéseket.

Nem az a lényeg önmagában, hogy egy szervezetnek van-e minőségügyi dokumentációja, akkreditációja, tanúsítványa, mert nem ettől lesz egy szervezet sikeres és eredményes, nem ettől lesz több a haszon; hanem az a lényeg, hogy a kitűzött célok megvalósíthatóak legyenek, a megvalósítás feltételei és erőforrásai rendelkezésre álljanak, a megvalósítás tudatosan és szisztematikusan történjen, mindenki tudja és értse mi a dolga, legyen áttekinthető a tevékenységek sorozata, mindenki törekedjen a lehető legjobbat nyújtani munkája során, a megvalósítás lépéseit a megfelelő helyen és időben kommunikálják és ellenőrizzék, a kitűzött cél és az elért eredmény mérhető legyen, az eredményeket a megfelelő helyen és időben elismerjék, a hibákat a megfelelő helyen és időben észleljék és korrigálják, mindenki tiszteletben tartsa az előírásokat és a minőségi elvárásokat, olyan közegben történjék mindez, ahol az értékelés és önértékelés, a visszajelzés és javaslattétel nyitott fülekre talál, ahol a megelőzés és fejlesztés a mindennapi gondolkodás és hozzáállás alapja, és ahol a motto: A jónál is van mindig jobb!

Tanácsadásunk többek között az alábbiakat foglalja magában:

 • Vállalati folyamatok feltérképezése az üzleti stratégiával összhangban
 • Az üzleti célok, prioritások, mérési mutatók és az eredményesség összefüggéseinek feltérképezése
 • Minőségirányítási rendszer tervezés, és dokumentációs rendszer meghatározás
 • Folyamatok, eljárások, munkautasítások struktúrájának meghatározása, optimalizálása
 • Folyamatok rendszerének áttekinthetősége, standardizálás a hatékony munkavégzés érdekében
 • Minőségcélok és eredmények mérhetősége és a gyakorlati megvalósítás
 • Minőségmenedzsment hatása az üzleti hatékonyságra és eredményességre
 • Prioritások azonosítása és a vállalati működés összhangjának optimalizálása
 • Tudásmenedzsment gyakorlati alkalmazása
 • Megvalósítási és mérési módszerek, technikák, csapatmunka, projekt menedzsment, ok-okozat feltárás, indikátorok, stb. gyakorlati alkalmazása
 • Tréning, workshop a szervezet szintjeihez igazodva a szervezeti egység vezetők, szakmai vezetők, kulcsszereplők, és megvalósítási dolgozói szintek részére
 • Auditra felkészítés
 • Belső audit tervezés, nyomonkövetés
 • Eredmények mérése, elismerés, motiváció kölcsönhatásának meghatározása, bevezetésének gyakorlati lehetőségei
Tudunk segíteni?

Lépjen kapcsolatba velünk, visszahívjuk!

ÜGYVITELI
SZOLGÁLTATÁSOK

VÁLLALATI
PÉNZÜGY