HUMAN RESOURCE / CAPITAL MANAGEMENT TANÁCSADÁS

Human resource / Capital management tanácsadás

A HR folyamat komplexitása és az üzleti folyamatokra való hatása kiemelten fontos terület a szervezet hatékony és eredményes és fejleszthető működése éredekében. A HR folyamat során egyéni komptenciákat kell menedzselni és összhangba hozni a megálmodott és eltervezett üzleti stratégia megvalósítása érdekében.

Az egyéni kompetenciák semmiképpen nem olyan tulajdonságok, amelyek robotizálással, kalapáccsal, határozottan elképzelt kockába zsugorítással létrehozhatók, azonban mindenképpen a szervezeti fejlődés szerves részeként kell azokat tervezni, és az adottságokhoz és lehetőségekhez képest kell megtalálni az optimális megoldást a megvalósítás érdekében.

A mérhetőség ebben a folyamatban nem áll meg a létszám és teljesítmény mutatók szintjén, hanem folyamatokra vetített elvárt kompetenciákat, egyéni és csoportos érdekeket, motivációs hajtóerőt, emberi viselkedési és gondolkodási mintákat kell kezelni, tervezni, fejleszteni, a struktúrát szükséges finomítani, és időnként kompromisszumot kell kötni.

Tanácsadásunk többek között az alábbiakat foglalja magában:

 • HR stratégia és az üzleti stratégia kapcsolatának feltérképezése, fejlesztési irányok meghatározása
 • Szervezeti kompetenciák feltérképezése az üzleti célkitűzések tükrében (pl. marketing, értékesítés, ügyfélszolgálat, logisztika (ellátási lánc), üzleti kíválóság, humán erőforrás menedzsment
 • HR folyamat és részfolyamatok feltérképezése, a részfolyamatok hatása és kölcsönhatása az üzleti célokhoz mérten
 • HR részfolyamatok értékelése, HR folyamat indikátorok kapcsolata az üzleti célkítűzésekkel
 • HR folyamatok fejlesztése, tervezés, értékelés, megelőzés
 • Vezetői kompetenciák felmérése és kiértékelése
 • Egyéni funkcionális, szakmai kompetenciák felmérése, értékelése
 • Dolgozói elkötelezettség felmérése és kiértékelése
 • Képzés, fejlesztési lehetőségek, coaching, külső/belső tréning igények meghatározása a kompetencia értékelések eredményeivel és a HR stratégiával összhangban, a hatékonyság mérése
 • A vállalati kultúra, a szervezeti felépítés, a szakmai kompetenciák és a vállalati célkitűzések összhangjának felmérése és kiértékelése, a hiányosságok és fejlesztési lehetőségek meghatározása
 • Szervezeti struktúra hatékonyságának feltérképezése a kompetencia szintek, folyamat indikátorok, célkitűzések tükrében
 • Teljesítmény menedzsment gyakorlati alkalmazása, indikátorok szintenkénti, funkciónkénti és egyénenkénti meghatározása az üzleti stratégiával és a folyamat célokkal összhangban
 • Munkakörök és role profilok kialakítása, ill. összhangjának felmérése a folyamatokkal és elvárt folyamat kompetenciákkal
 • Külső toborzás és belső karrier tervezés módszereinek és lehetőségeinek feltérképezése, a folyamat fejlesztése
 • Tehetségmenedzsment folyamat hatékonysága, a módszerek és lehetőségek feltérképezése, a folyamat fejlesztése az üzleti stratégiai célok elérése érdekében
 • Tehetségek megtartása, utódlás és helyettesítés tervezése, hatékonysága, eredményessége, indikátorok mérése
 • Kiléptetés, és beléptetés folyamata, azok hatása az üzleti folyamatokra, indikátorok értékelése
 • Interjúztatási technikák meghatározása vezető, középvezető, specialista és adminisztratív munkakörökben
 • Javadalmazás és elismerés irányelvei, alkalmazott módszerek és eszközök az üzleti stratégiai célok elérése érdekében
 • Dolgozói jóléti és munkavédelmi irányelvek feltérképezése, lehetséges fejlesztési területek feltárása a versenyképesség növelése érdekében vonzó munkáltató, balesetek megelőzése
 • Külső és belső kommunikációs, kapcsolati és esélyegyenlőségi irányelvek feltérképezése
 • Elégedettségi felmérések (vevői visszajelzés a személyzet munkájára vonatkozóan), eredmény kiértékelése, prioritások, fejlesztési lehetőségek meghatározása a stratégiával összhangban
 • Elkötelezettségi felmérések vezető, beosztott, szakmai területek szerint skálázható; eredmény kiértékelése, prioritások, fejlesztési lehetőségek meghatározása a stratégiával összhangban
 • HR adatok és HR rendszerek alkalmazása, az alkalmazott elektronikus rendszerek hasznosságának felmérése, az adatok kiértékelése a HR és üzleti stratégiai célkitűzésekhez mérten
 • Tréning és workshop a szervezet vezetői, szakmai felelősei, valamint a kulcsszereplők részére
Tudunk segíteni?

Lépjen kapcsolatba velünk, visszahívjuk!

ÜGYVITELI
SZOLGÁLTATÁSOK

VÁLLALATI
PÉNZÜGY