Adó

Tartsa be az adóbevallási határidőket!

A magyar vállalkozásoknak és magánszemélyeknek számos pénzügyi és adózási kötelezettséget kell teljesíteniük évente. Az alábbiakban összegyűjtöttük a legfontosabb határidőket, amelyekre minden érintettnek oda kell figyelnie a pénzügyi év során.

Általános forgalmi adó (ÁFA)

Az ÁFA bevallásának és befizetésének gyakorisága a vállalkozás által generált forgalomtól függ. A legtöbb vállalkozás havonta, míg kisebb forgalmú vállalkozások esetében negyedévente, vagy éves összesítő jelentést kell benyújtaniuk. A bevallásokat általában a következő hónap 20. napjáig kell megtenni.

Társasági adó (TAO)

A társasági adóval kapcsolatos bevallásokat évente kell benyújtani, a beadási határidő általában május 31-e. Ez magában foglalja az adóévet követően esedékes összes adó és járulék megállapítását és befizetését is.

Szociális hozzájárulási adó és szakképzési hozzájárulás

A foglalkoztatóknak havonta kell számolniuk és befizetniük a szociális hozzájárulási adót és a szakképzési hozzájárulást. Ezek pontos mértékét és esedékességét a munkavállalói létszám és a bérszámfejtés adatai határozzák meg.

Munkaügyi jelentések

A munkaadóknak kötelezően vezetniük kell munkaügyi nyilvántartásaikat, és időszakos jelentéseket kell benyújtaniuk a releváns hatóságok felé. Ez magában foglalhatja a munkaidő-nyilvántartást és egyéb munkaügyi adatokat.

Éves beszámoló

Minden gazdasági társaság köteles az adóévet követő év május 31-ig benyújtani az éves beszámolóját a cégbíróságnak. A beszámolók tartalmazzák a vállalat pénzügyi helyzetének összefoglalóját, beleértve a mérleget, eredménykimutatást és a kiegészítő mellékletet.

Cégbejegyzési és változásbejegyzési kötelezettségek

Új vállalkozások alapításakor, vagy meglévő vállalkozások szerkezeti változásainak esetében szintén határidőkhöz kötött eljárásokat kell követni. A változásokat a cégbíróságnál kell bejegyeztetni, ami fontos része a vállalkozás jogi állapotának fenntartásában.

Bevallási és befizetési határidők

Általános forgalmi adó (ÁFA)

Havi ÁFA bevallás

tárgyhót követő 20-a

Negyedéves ÁFA bevallás

negyedévet követő hónap 20-a

Éves ÁFA bevallás

tárgyévet követő év február 25.

Elszámoló bevallás benyújtása és adókülönbözet befizetése

tárgyévet követő május 20.

Társasági adó (TAO)

Éves bevallás és befizetés

tárgyévet követő május 31.

Kisvállalati adó (KIVA)

Negyedéves adóelőlegfizetés

április 20.

július 20.

október 20.

január 20.

Elszámoló bevallás benyújtása és adókülönbözet befizetése

tárgyévet követő május 31.

Személyi jövedelemadó (SZJA)

Éves bevallás és adókülönbözet befizetése

tárgyévet követő május 20.

Iparűzési adó (IPA, HIPA)

Éves bevallás

tárgyévet követő május 31.

Adóelőleg befizetés

március 15.

szeptember 15.

Kereskedelmi és iparkamarai regisztrációs díj

Éves regisztrációs díj befizetése

március 31.

Cégautóadó

Negyedéves bevallás és befizetés

április 20.

július 20.

október 20.

január 20.

Összefoglalás

A magyarországi adózási és pénzügyi határidők betartása elengedhetetlen minden vállalkozás és magánszemély számára, akik szeretnék elkerülni a késedelmi pótlékokat és egyéb jogi következményeket. Mindig ajánlott szakértői segítséget igénybe venni a határidők pontos betartásához és az adózási kötelezettségek megfelelő kezeléséhez. Mi segítünk a határidők betartásában, keressen minket bizalommal! Ajánlatunkat ide kattintva kérheti!